אטנלטה שיווק וסחר

רח׳ בן יהודה 123 תל-אביב

טלפון: 03-9076550
פקס: 03-9076550

tsuri55@mati-shay.org.il